Namo pridavimas2019-02-28T13:51:31+00:00

NAMO PRIDAVIMO INSTRUKCIJA IR PASLAUGOS

 Norite priduoti namą Statybos inspekcijai bei jį įregistruoti VĮ Registrų Centras, tačiau nežinote, kaip tai reikia padaryti? Mes Jums padėsime.
Mūsų šeimos įmonė jau 12 metų padeda žmonėms susitvarkyti, parengti namo ir žemės sklypo dokumentus, susiderinti juos Nacionalinėje žemės tarnyboje, bet kurioje savivaldybėje, priduoti namą statybos inspekcijai bei įregistruoti jį Registrų Centre.

Šiuo metu siūlome tris standartinius būdus, kaip jums galime padėti:

1. Ekonominis. Instrukcija “Namo Pridavimas” – parsisiunčiate tekstinį dokumentą su paveiksliukais ir konkrečiais nurodymais bei pavyzdžiais ir viską pagal juos pasidarote patys… T.y. Namą prisiduodate patys. Labiausiai tinka neskubantiems namų savininkams.

2. Optimalus. Jūs, vadovaudamiesi INSTRUKCIJA, susirenkate visus reikiamus dokumentus, konsultuojatės su mumis ir mes atliekame darbą per INFOSTATYBĄ su Statybos Inspekcija (gauname patvirtintą deklaraciją). Tinka vidutiniškai užsiėmusiems namų savininkams.

3. Maksimalus V.I.P. Užpildote formą, susisiekiame su jumis, įvertiname turimus dokumentus (projektą ir pan.), pasiūlome individualią kainą, pasirašome sutartį, pasidarome įgaliojimą ir viską padarome už jus. Internetu. Labiausiai tinka užsienyje dirbantiems bei gyvenantiems namų savininkams.

Audronė Pivorienė

Rūpesčiai kurie atrodė sudėtingai, buvo išspręsti be vargo. Džiaugiamės pasirinkę teisingus partnerius kurie žino, ką daro. Net Registrų Centro darbuotojai neišsprenė tokių kėblumų…

Deimantas Dalibogas

Namo pridavimo paslauga Šventojoje buvo atlikta kokybiškai ir profesionaliai bei laiku. Aš likau patenkintas. Ačiū!

Petras Špelveris

Kreipiausi į VŠĮ “Statybos teisė” ir sulaukiau profesionalios pagalbos Klaipėdos rajone, Vėžaičių miestelyje. Visi darbai buvo atlikti sutartu laiku.

Vilmantas Pivoras

Esame dėkingi už profesionalias, kokybiškai ir laiku suteiktas paslaugas Plateliuose, priduodant visą sodybą Nacionaliniame Žemaitijos Parke.

Mūsų paslaugomis pasinaudojo jau virš 400 žmonių, o PRISIDUOK PATS instrukcijas parsisiuntė virš 300 … Sėkmingai Instrukcijas pritaikė ir naudingai jomis pasinaudojo tikrai nemaža dalis mūsų tinklapio lankytojų…
Apačioje pasirinkite jums labiausiai tinkančią ir patinkančia paslaugą ir pradėkime draugauti.
Jeigu kažko nesiseks suprasti, visuomet su mumis susisiekite, būtinai padėsim ir iš visų kėblių situacijų ištrauksim…

  • Dalius Viršilas, Instrukcijos autorius

FAKTAI IR SKAIČIAI

Įsigyk INSTRUKCIJĄ už 50% kainos (37.49 EUR) ir prisiduok namą pats!

Dalius Viršlias yra geras žmogus. Nuoširdžiai, sąžiningai konsultuoja. Visados atras laiko išspręsti problemas, kas bebūtų. Dalius turi didelę patirtį sprendžiant ir labai supainiotus, sudėtingus klausimus, dėl to tikrai iš sunkių situacijų išves. Galite pasitikėti šiuo žmogum. Taip pat, noriu pastebėti, kad šiam žmogui pinigai nėra pirmoje eilėje. Greičiau – darbo kokybė ir kliento poreikių kokybiškas patenkinimas. Aš asmeniškai patenkintas jo paslaugomis ir siūlau kreiptis tiems, kas nori gero rezultato.
DONATAS JANICKIS, Bhakti Jogas, Vienuolis, Psichologas, vienas geriausių Klientų
Šioje lentelėje pasirinkite jums labiausiai reikalingą, tinkantį ir patinkantį variantą iš trijų.
Kad ir kokį pasirinktumėt, mes visada būsime su jumis – šalia. Reikalui esant, visuomet skambinkite ir konsultuokitės – mes dirbame beveik be išeiginių…
“STATYBOS TEISĖ” mums padeda tvarkyti Saulės butų kvartalą bei daugiabučių namų teisinę registraciją. Pirmą daugiabutį pridavėm iš pirmo karto – to istorijoje dar nebuvo 🙂 “
Saulius Štombergas, Krepšinio legenda, Europos čempionas

“STATYBOS TEISE” outperforms their service and we here at ADVANTEC are very happy that we found such an amazing team in Klaipeda, while we build a new facility in Free Economic Zone, Pramones str. 16 for our development and strategic partner General Electric

Simona Chaidarova, HR Manager, GE
Statybos Teisė ir Viktoras bei Dalius Viršilai buvo ir yra ypatingai naudingi vykdant labai sudėtingą Delfinariumo rekonstrukciją bei pridavinėjant Lietuvos Jūrų muziejų.
Administracija, Lietuvos jūrų muziejus
VŠĮ Statybos TEISĖ mums rekomendavo Valstybinė Statybos Inspekcija. Samdėme ją statybos užbaigimo, komisijos organizavimo, akto pasirašymo procedūroms ir įvairių dokumentų gaminimo bei valdymo paslaugoms. Viskas pasiteisino – rezultatai akivaizdūs ir tikrai tenkinantys mus.
Administracija, KLASCO

KAI KURIE MŪSŲ NAMŲ PRIDAVIMO DARBAI

MŪSŲ KLIENTAI

ATESTATAI

MŪSŲ PARTNERIAI IR DRAUGAI PRIDUODANT NAMĄ

KAS SVARBU PRIDUODANT NAMĄ ?

Užbaigus naujo statinio statybą, statinio rekonstravimą, atnaujinus (modernizavus) daugiabutį namą ar negyvenamosios paskirties pastatą reikia pastatytus statinius įteisinti įregistruojant juos VĮ Registrų centras nekilnojamojo turto registro centriniame duomenų banke.
Prieš įregistruojant statinius VĮ Registrų centras reikia atlikti statybos užbaigimo procedūras.
Statybos užbaigimo procedūros – pagal statybos techninį reglamentą STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ subjekto atliekami privalomi veiksmai nagrinėjant asmens prašymą išduoti ar patvirtinti statybos užbaigimo dokumentą (statybos užbaigimo aktą ar deklaraciją apie statybos užbaigimą) ir priimant dėl to sprendimą.
Statybos užbaigimo aktas – statybos techniniame reglamente STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ nustatyta tvarka sudarytos statybos užbaigimo komisijos surašytas dokumentas, patvirtinantis, kad ypatingasis ar neypatingasis statinys pastatytas, rekonstruotas, daugiabutis namas ar visuomeninės paskirties pastatas atnaujintas (modernizuotas), daugiabučio namo šildymo ir apsirūpinimo karštu vandeniu bendrosios inžinerinės sistemos pertvarkytos pagal statinio projekto sprendinius.
Deklaracija apie statybos užbaigimą – statytojo (užsakovo), savininko, valdytojo pasirašytas dokumentas, kuriuo paskelbiama, kad statybos darbai (išskyrus nurodytus statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017„Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ 10.2 papunktyje) užbaigti ar statinio (patalpų) paskirtis pakeista pagal statinio projekto (kai jis privalomas) sprendinius ar teisės aktų reikalavimus, jei statinio projektas nebuvo rengiamas. Deklaracijos rekvizitai patvirtinti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko įsakymu.
Kokiais atvejais surašomas statybos užbaigimo aktas ir kokiais atvejais surašoma deklaracija apie statybos užbaigimą reglamentuoja Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 28 str.. Pagal šio straipsnio 1 dalį „Ypatingųjų ir neypatingųjų statinių, išskyrus nurodytuosius šio straipsnio 2 dalyje, kurių statybai išduotas šio įstatymo 27 straipsnio 1 dalies 1, 2 arba 3 punkte nurodytas statybą leidžiantis dokumentas, statyba užbaigiama, taip pat ir daugiabučio namo šildymo ir apsirūpinimo karštu vandeniu bendrosios inžinerinės sistemos pertvarkymas (visame pastate ar jo dalyje keičiant šildymo būdą, prisijungiant prie ar atsijungiant nuo centralizuotų šilumos tiekimo inžinerinių tinklų) užbaigiamas surašant statybos užbaigimo aktą“, pagal to paties straipsnio 2 dalį „Ypatingųjų ir neypatingųjų vieno ar dviejų butų gyvenamųjų, pagalbinio ūkio paskirties pastatų (išskyrus kultūros paveldo statinius) ir ypatingųjų bei neypatingųjų statinių pagal aplinkos ministro patvirtintą sąrašą statyba (naujo statinio statyba, statinio rekonstravimas) užbaigiama statytojui ar jo teises ir pareigas perėmusiam asmeniui surašantdeklaraciją apie statybos užbaigimą, ją patvirtinant ir įregistruojant Valstybinėje teritorijų planavimo ir statybos inspekcijoje prie Aplinkos ministerijos. Deklaracijas apie statybos užbaigimą tvirtina statybos valstybinę priežiūrą vykdantys pareigūnai.“
Aplinkos ministro patvirtintas ypatingųjų bei neypatingųjų statinių sąrašas, kai statinių statyba užbaigiama surašant deklaraciją apie statybos užbaigimą, ją patvirtinant ir įregistruojant Valstybinėje teritorijų planavimo ir statybos inspekcijoje prie Aplinkos ministerijos, pateikiamas STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ 11 priede.
Statinių paprastasis remontas, statinių ar patalpų paskirties keitimas, kai atliekami tik statinio paprastojo remonto darbai arba statybos darbai iš viso neatliekami, nesudėtingųjų statinių ir statinių (statytojui (užsakovui) pageidaujant), kuriems pagal aplinkos ministro patvirtintą sąrašą nereikalingas statybą leidžiantis dokumentas, statyba (naujo statinio statyba, statinio rekonstravimas, statinio kapitalinis remontas, statinio paprastasis remontas, statinio griovimas) užbaigiami statytojui ar jo teises ir pareigas perėmusiam asmeniui surašant deklaraciją apie statybos užbaigimą. Šiuo atveju deklaracija yra netvirtinama VTPSI ir teikiama tiesiogiai VĮ Registrų centras kartu su statinio kadastro duomenų byla.

Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos (VTPSI) su prašymu gautistatybos užbaigimo aktą pateikiami dokumentai nurodyti STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybos leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas.“ 61 punkte.

VTPSI su prašymu užregistruoti / patvirtinti deklaraciją apie statybos užbaigimą pateikiami dokumentai nurodyti STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybos leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas.“ 93 punkte.

Norėdamas gauti statybos užbaigimo aktą, Statytojas ar jo įgaliotas asmuo VTPSI Padaliniui, esančiam apskrities, kurioje yra statinys, teritorijoje, pateikia prašymą išduoti statybos užbaigimo aktą. Prašymas pateikiamas:
1. nuotoliniu būdu, pasinaudojant IS „Infostatyba“ (www.planuojustatyti.lt), užpildant atitinkamus Prašyme nurodytus privalomus laukus ir įkeliant su Prašymu privalomus pateikti dokumentus;
2. tiesiogiai Padaliniui, pridedant elektroninę laikmeną su visų su Prašymu privalomų pateikti dokumentų įrašais.

Prašymas VTPSI Padaliniui, esančiam apskrities, kurioje yra statinys, teritorijoje patvirtinti Deklaraciją pateikiamas:
1. nuotoliniu būdu, pasinaudojant IS „Infostatyba“, užpildant atitinkamus prašyme nurodytus privalomus laukus ir įkeliant visus su prašymu privalomus pateikti dokumentus, pasirašytus Statytojo el. parašu;
2. tiesiogiai Padaliniui, pridedant visus privalomus pateikti dokumentus ir elektroninę laikmeną su šių dokumentų įrašais; šiuo būdu prašymas patvirtinti Deklaraciją pateikiamas tuo atveju, jei jo pateikėjas neturi galimybės prisijungti prie IS „Infostatyba“ (nesinaudoja el. bankininkystės, el. parašo paslaugomis ar kitų priežasčių).

Nebaigto statinio statyba gali būti įregistruota nekilnojamojo turto registro centriniame duomenų banke neužbaigus jo statybos.
Nebaigtos statybos registravimas Lietuvos Respublikoje atliekamas vadovaujantis Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko 2016-06-08 įsakymu Nr.1V-73 patvirtintu Pažymos apie statinio statybą be nukrypimų nuo esminių statinio projekto sprendinių išdavimo tvarkos aprašu. Šią pažymą išduoda Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos.

Už prašymų pateikimą VTPSI imamas valstybės nustatytas mokestis, kurį reikia sumokėti į VMI surenkamąją sąskaitą.

MŪSŲ KONTAKTAI

VŠĮ Statybos Teisė į.k. 303344237
Susisiekite:
tel. (viber) : 8-678-67075, el. p. info@statybosteise.lt

Skype: memelex1

Biuras Vilniuje: Polocko 43C, tel. +370 678 67075

Biuras Klaipėdoje: Šaulių g. 44 , tel. 867867075

[]
1 Step 1

TURITE KLAUSIMŲ ? KLAUSKITE DRĄSIAI !

Vardasyour full name
Klausimasmore details
0 /
Previous
Next

[3d-flip-book mode=”fullscreen” urlparam=”fb3d-page” pdf=”https://www.statybosteise.lt/wp-content/uploads/2017/12/instrukcija.pdf”]