Kova su Inspekcija tęsiasi

Aplinkos ministerija vienbučių ar dvibučių gyvenamųjų namų virsmo daugiabučiais procesui sustabdyti numato vis veiksmingesnes priemones. Tai turėtų jau projektavimo ir leidimų išdavimo stadijose užkirsti kelią daugiabučiams atsirasti ten, kur jų neturi būti. Tačiau anksčiau vadinamuosius kotedžus pradėję statyti verslininkai skuba deklaruoti statybos užbaigimą ir įregistruoti reglamentų reikalavimų neatitinkančius namus.

Kovo mėnesį Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (VTPSI) atliko įtarimų sukėlusių statinių Pavilnyje (vadinamo signatarų kvartalo S. Šilingo ir kt. gatvėse) statybos teisėtumo patikrinimą. Tikrintas statytojų pateiktų deklaracijų apie statybos užbaigimą, kai kurių Vilniaus m. savivaldybės administracijos išduotų statybą leidžiančių dokumentų (SLD) išdavimo teisėtumas, aiškintasi, ar „kotedžai“ atitinka sublokuotų 1-2 butų ar daugiabučių namų požymius. Taip pat nagrinėtos su statinių statyba šioje teritorijoje susijusių teritorijų planavimo teisės aktų nuostatos.

Specialiuosius architektūros reikalavimus, tarp kurių nurodoma ir kokio teritorijų planavimo dokumento (-ų) sprendiniais vadovautis, statinio projektui rengti pagal konkrečiai teritorijai galiojančius teritorijų planavimo dokumentus išduoda savivaldybės administracija. Už projekto atitiktį teisės aktų reikalavimams atsakingas projektuotojas. Nurodytoje teritorijoje sklypų užstatymo tankumas ir intensyvumas neviršija teritorijų planavimo dokumentų sprendiniais nustatytų rodiklių. Tačiau tik palei S. Šilingo gatvę gali būti statomi daugiabučiai mažaaukščiai namai. O jeigu statomi sublokuoti vieno ar dviejų butų namai, tai juos skiriančios sienos turi tenkinti tam tikrus reikalavimus.

Pavyzdžiui, namai žemės sklype S. Šilingo g. 61 pastatyti statytojui gavus Vilniaus miesto savivaldybės administracijos leidimą pagal statinio projektą, kuriame numatyti devyni sublokuoti dvibučiai gyvenamieji namai. VTPSI specialistai, išnagrinėję situaciją vietoje ir su šių namų statyba susijusius dokumentus, nustatė, kad pažeisti statybos techninio reglamento „Vienbučiai ir dvibučiai gyvenamieji pastatai“ reikalavimai. Šie reikalavimai susiję su reglamento nuostata, kad sublokuoti namai – tai gyvenamieji namai, turintys bendrą (-as), gaisrinės saugos reikalavimus atitinkančią sieną (sienas), kurios (kurių) šiluminiai parametrai atitinka išorės sienų šiluminiams parametrams nustatytus reikalavimus. Nors statyba šiuo atveju nelaikytina savavališka, nepakeitus statinio projekto ir tinkamai neįgyvendinus jo sprendinių, nebus galima atlikti statybos užbaigimo procedūrų.

Kitam statytojui, kuriam Vilniaus miesto savivaldybės administracijos išduotu SLD leista statyti 4 sublokuotus vienbučius namus nepasisekė dar labiau – nustatyta, kad SLD išduotas neteisėtai. Prie projekto buvo pridėti ne visi privalomi pateikti dokumentai ir pats projektas parengtas pažeidžiant teisės aktų reikalavimus (dėl automobilių stovėjimo aikštelės). VTPSI su ieškiniu kreipėsi į Vilniaus miesto apylinkės teismą dėl SLD galiojimo panaikinimo. Tačiau paaiškėjo, kad Vilniaus miesto savivaldybės administracija išdavė naują SLD. Atlikus jo patikrinimą taip pat nustatyta pažeidimų. VTPSI teismo prašo ir šį SLD pripažinti negaliojančiu, įpareigoti statytoją, pagal reikiamai pakeistą projektinę dokumentaciją gavus naują SLD, pertvarkyti statinius, o per nustatytą terminą neatlikus nurodytų veiksmų – savo lėšomis juos nugriauti.

Į tikrai rimtą bėdą pakliuvo pastatų sklype S. Šilingo g. 72 statytojas. Dėl galimai suklastotų SLD, pateiktų kartu su prašymais patvirtinti deklaracijas apie statinių statybos užbaigimą, VTPSI kreipėsi į Vilniaus apygardos prokuratūrą, o teismo prašo panaikinti patvirtintas deklaracijas.

 

Galimybė teisinėmis priemonėmis kovoti su nesąžiningais statytojais, norinčiais vienbučius ar dvibučius gyvenamuosius namus neteisėtu būdu paversti daugiabučiais, numatyta šių metų kovą pakeistame statybos techniniame reglamente „Statybą leidžiantys dokumentai“. Nustatyta, kad savivaldybės administracijos atsakingi asmenys gali neišduoti SLD, jeigu tikrinant projektą ir išduodant SLD jiems kyla pagrįstų abejonių, kad projektuojamo statinio nurodyta paskirtis ir tipas neatitinka projektinių sprendinių. Atsakomybė už neteisėtai išduotus SLD tenka juos išdavusiems savivaldybių administracijų darbuotojams. Neturėtų likti atitinkamai neįvertinti ir tie projektuotojai, kurie statinio projektavimo stadijoje stengiasi užmaskuoti tikruosius statytojų kėslus. Todėl VTPSI informuos tokius projektų vadovus atestuojančią organizaciją ir prašys įvertinti jų veiklą.

Spręsdama vienbučių ar dvibučių gyvenamųjų namų virsmo daugiabučiais gyvenamaisiais namais problemą, Aplinkos ministerija parengė ir Teisės aktų informacinėje sistemoje paskelbė dar dviejų statybos techninių reglamentų pakeitimo projektus.

Statybos techniniame reglamente „Vienbučiai ir dvibučiai gyvenamieji pastatai“ siūloma nustatyti papildomą statytojo prievolę naujai statant, rekonstruojant (jei rekonstravimo metu padidėja bendras plotas) vienbutį ar dvibutį gyvenamąjį namą teritorijoje, kurioje neparengti detalieji planai, iki SLD išdavimo gauti gretimų žemės sklypų savininkų ar valdytojų, daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų valdytojų sutikimus, jei žemės sklypo užstatymo intensyvumas didesnis kaip 0,3 (išskyrus atvejus, kai vienbučiai sublokuoti namai statomi atskiruose sklypuose). Siekiant suvaržyti galimybes atsirasti didelio ploto namams, šis teisės akto papildymas – tai dar viena priemonė, leisianti konkrečios teritorijos žemės sklypų savininkams spręsti, ar didelio ploto pastatai gali atsirasti toje teritorijoje.

Statybos techniniame reglamente „Statinio projektavimas“ siūloma nustatyti papildomą reikalavimą statytojui įrengti statybvietėje stendą su informacija apie būsimą statinį arba šią informaciją registruotais laiškais pateikti gretimų žemės sklypų savininkams ar valdytojams, daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų valdytojams. Taip pat numatyta padidinti visuomenei skirtą susipažinimo su projektiniais pasiūlymais terminą iki 10 darbo dienų.

 

VTPSI Informacija

P.S. Mes visuomet stengemės sumažinti nuostolius tiek Statytojui, tiek ir kitiems statybos dalyviams bei kontrolieriams. Kreipkitės – padėsim.

2016-04-15T11:11:06+00:0015 balandžio, 2016|