Jūsų klausimai2020-03-07T15:53:00+00:00

DAŽNIAUSI NAMŲ PRIDAVIMO KLAUSIMAI IR ATSAKYMAI

Klausimai apie statybos leidimą, techninę priežiūrą, namo pridavimą ir legalizavimą. Paskirties keitimas, bendrasavininkų sutikimas ir kiti klausimai atsakomi kompetetingų statybos teisės specialistų.

Kaip susitarti su bendraturčiu?
Kaip pakeisti patalpos paskirtį?
Kaip susitvarkyti dokumentus,
prieš paliekant Žemę?
Kaip prižiūrėti statybą?
Nebaigta statyba ir jos registravimas
Kokie reikalingi leidimai darant remontą?

DAŽNIAUSI NAMUS PRIDUODANČIŲJŲ KLAUSIMAI

1. Ar galiu Namą prisiduoti pats?

Taip, galite. Užtruks, kol išmoksite visus reikiamus terminus ir dokumentų bei institucijų pavadinimus, bet kai nori – viskas įmanoma. Išmintinga būtų nesimokyti darbo, kuris jums reikalingas tik vieną kartą per visą gyvenimą. Brangiau kainuos mokslai, nei profesionalų paslauga. Skūpas moka du kartus – sako liaudies patarlė. Tačiau, jei jūs – užsispyręs žemaitis ir turite pakankamai laiko studijuoti įstatymus, reglamentus bei lakstyti po privačias įmones bei valstybines institucijas – Mes jums padėsime. Jums dovanojame Instrukciją „prisiduok pats“ Parsisiųsti galite čia.

2. Kiek kainuoja namo pridavimas (standartiškai) ?

Standartiškai – jei turite projektą, nuo kurio nenukrypote ir turite statybos leidimą, Statybos užbaigimo deklaraciją, daikto bei teisinę registraciją Registrų Centre atliksime už 1.579 EUR. Jei esate nukrypę nuo projekto – papildomai kainuos projekto pakeitimų įgyvendinimas. Jei statyba tapo nelegali (per daug nukrypote nuo projekto) – kaina skaičiuojama labai individualiai.

3. Kiek laiko trunka namo pridavimas?

Standartiškai, namo pridavimas trunka nuo 4 iki 7 savaičių. Visko būna, tad būtinai atsiras paklaida. Pasipildžius Statybos įstatymui dėl privalomo registravimo, artėjant 2016-11-01 labai tikėtinos didesnės eilės, ilgesni terminai. Todėl rekomenduojame nedelsti. Be to, norint įsiregistruoti 100% baigtą statybą, reikės atlikti žemės sklypo kadastrinių duomenų atnaujinimą ir susiderinti Nacionalinėje Žemės Tarnyboje, o tai užtruks dar apie 7 savaites. Bendrai skaičiuojant, turėkite omeny apie tris mėnesius visiems reikalams susitvarkyti.

4. Kokiame mieste ar rajone dirba mūsų kompanija?

Labiausiai patyrę esam dirbdami Viniaus, Klaipėdos, Tauragės ir Telšių Apskrityse, tačiau, nuo 2016-02-01 atsinaujinus informacinei sistemai Infostatyba, dėka elektroninio parašo – dirbame visoje Lietuvoje. Siekiame įkurti atstovybes kiekviename dideliame Lietuvos mieste. Skambinkite drąsiai, kur bebūtumėte – padėsime visur ir visame-kame.

5. Kodėl kadastriniai matavimai, geodeziniai matavimai, namo pridavimas ir registravimas VĮ Registrų Centras – privaloma procedūra?

Nuo 2015-11-01 įsigaliojo naujas, pakeistas Statybos Įstatymas bei atnaujintas Kadastro įstatymas, kurie numato privalomą statinių registraciją. Čia galite paskaityti daugiau (oficialus statybos inspekcijos tinklapis) http://vtpsi.lt/node/2777

6. Ar galiu statyti namą sodų bendrijoje, kai žemės sklypas mažesnis nei 4 arai ?

TAIP. GALITE.
Pagal Lietuvos Respublikos sodininkų bendrijų įstatymą, kurio galiojanti suvestinė – 2020-01-01

  1. 6. Sodo sklype Statybos įstatymo nustatyta tvarka galima statyti ar rekonstruotivieną vienbutį gyvenamąjį namąir jo priklausinius arba vieną sodo namą ir jo priklausinius nerengiant teritorijų planavimo dokumentų ar žemės valdos projektų, nekeičiant pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir nepažeidžiant trečiųjų asmenų teisėtų interesų. 
  2. 7. Mėgėjų sodo sklype statomi statiniai turi atitikti šiuos rodiklius:

1) maksimalus sklypo užstatymo tankis ir statinių išdėstymas sklype turi atitikti Aplinkos ministerijos nustatytus reikalavimus vienbučiams gyvenamiesiems pastatams; – žemiau paaiškintas užstatymas:
2) gyvenamojo pastato ar sodo namo didžiausias aukštis – 8,5 m;

3) priklausinio (pastato) didžiausias aukštis – 5 m.

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. D1-33
STATYBOS TECHNINIS REGLAMENTAS:
STR 2.02.09:2005  VIENBUČIAI IR DVIBUČIAI GYVENAMIEJI PASTATAI
9PRIEDAS  Galiojanti suvestinė redakcija: 2018-02-08 

  1. 1. Maksimalūs sklypo užstatymo tankio dydžiai nustatyti lentelėje:
Sklypo plotas, iki 400 m2Max. sklypo užstatymo tankis UT, 40 %

Jūsų atveju, tarkim – sklypo plotas = 335 m2, jums taikomas 40% užstatymo tankis, tad jūsų leistinasis užstatymas yra 135 m2

Reikia nepamiršti, kad jei norite pasistatyti arčiau sklypo ribos (arčiau kaip 3 metrai) – privalote gauti iš kaimyno sutikimą

Jeigu jau statinys stovi, pasistatėte netyčia be leidimo :),

Jums reikia taikyti savavalinės statybos įteisinimo procedūrą, nes savivaldybės atstovai jau irgi mato tuos statinius regia.lt portale, tad gali pranešti inspekcijai, jeigu dar nepranešė 🙂

STATYBOS TECHNINIS REGLAMENTAS STR 1.05.01:2017 STATYBĄ LEIDŽIANTYS DOKUMENTAI. STATYBOS UŽBAIGIMAS. STATYBOS SUSTABDYMAS. SAVAVALIŠKOS STATYBOS PADARINIŲ ŠALINIMAS. STATYBOS PAGAL NETEISĖTAI IŠDUOTĄ STATYBĄ LEIDŽIANTĮ DOKUMENTĄ PADARINIŲ ŠALINIMAS Galiojanti suvestinė redakcija: 2019-10-11 – 2020-12-31

13.9. ar nėra požymių, kad prašymą išduoti statybą leidžiantį dokumentą pateikęs asmuo siekia gauti statybą leidžiantį dokumentą, įteisinantį jau atliktus savavališkus statybos darbus, dėl kurių nėra surašytas savavališkos statybos aktas ir tai nenurodyta prašyme. Laikoma, kad tokie požymiai yra, kai yra duomenų (su prašymu išduoti leidimą pateiktoje dokumentacijoje, viešai prieinamuose žemėlapiuose, ortofotografijose,  vietovių fotografijose („Street View“) ar iš kitų duomenų šaltinių), kad statinys ar jo dalys, kurių statybai prašoma išduoti statybą leidžiantį dokumentą, galimai jau yra pastatyti.

14.2. jeigu statytojas prašyme nurodo, kad siekia gauti leidimą savavališkos statybos, dėl kurios nėra surašytas savavališkos statybos aktas, įteisinimui, leidimo išdavimo procedūros atliekamos bendra Reglamento IV skyriuje nustatyta tvarka. Savivaldybės administracijos įgaliotas valstybės tarnautojas Inspekciją apie tokį prašymą informuoja per 3 darbo dienas nuo jo gavimo.

Jeigu viskas atrodo sudėtinga, susisiekite su mumis – padėsime !